- És obligatori seguir les indicacions del personal de les instal·lacions.
- No es permet l'accés al camp de joc de persones diferents de la plantilla de professionals esportistes, entrenadors i àrbitres.
- Està terminantment prohibit fumar, el consum de begudes alcohòliques i introduir recipients de vidre o material tallant. No està permés menjar pipes i xiclets.
- No es poden abandonar residus o fems en el recinte, cal utilitzar-ne les papereres.
- No es permet l'accés d'animals (excepte gossos guies).

• Llei d'espectacles esportius (Llei 19/2007 i RD 203/2010).
• Llei de l'esport 10/1990.